Home >> O homeopatiji >> Homeopatsko shvatanje bolesti

Homeopatsko shvatanje bolestiPrema homeopatskom shvatanju ( i ne samo homeopatskom ) znakovi i simptomi bolesti su pokušaji tela da nam kaže da nešto nije u redu i njihova pojava je uvek dobrodošao znak upozorenja.
Konvencionalna medicina određeni skup simptoma definiše kao bolest i leči te simptome  smatrajući da je bolest izlečena onda kada se simptomi povuku.
Homeopatija smatra da je uvek bolestan ceo čovek te lečenjem «leči bolesnika a ne bolest, jer će se simptomi bolesti sami povući onda kada izlečimo bolesnika».
Lečenjem bolesti a ne bolesnika simptomi bolesti se samo  potiskuju i oni onda lako mogu naći «ventil» na drugoj strani. tj.  bolest je  potisnuta «prema unutra», nekad prema   značajnijem organu ili organskom sistemu što znači da može preći u goru fazu iako je prethodno konstatovano da smo je izlečili.POJAM VITALNE SILE I DINAMIČKO SHVATANJE BOLESTI

vitalna silaPrema Hanemanu, suština bolesti sastoji se u poremećaju tzv. «vitalne sile». „Vitalna sila je životna energija  koja nas održava u savršeno harmoničnom delovanju i osećanjima  i njena primarna uloga je održavanje organizma u  stanju zdravlja“. Ona je  nevidljivi energetski  telesni   pokretački  mehanizam bez kog nema života.
Ljudski organizam nije samo prosti zbir organa, organskih sistema i telesnih tečnosti. Da bi organizam funkcionisao potrebno je mnogo više, potrebna je biološka pokretačka sila. Svi smo svesni njenog postojanja.Još pre 200 godina Haneman je zaključio da homeopatski lekovi imaju dinamičko dejstvo  tj. da deluju na vitalnu silu uspostavljajući energetsku ravnotežu i tako uspostavljaju idealnu homeostazu organizma( homeostaza – stalna dinamička kontrola unutrašnje sredine živog organizma u smislu očuvanja stalnosti njenih hemijskih i fizičkih karakteristika).
Pod dejstvom raznih uticaja, vitalna sila može da izađe iz balansa i to je ono što se u homeopatiji smatra bolešću. Ta bolest će se manifestovati na mentalnom, emotivnom ili fizičkom nivou određenim simptomima koji su manifestacija te bolesti.
Bitna razlika u odnosu na klasičnu medicinu je princip individualnosti  koji je jedan od osnovnih principa homeopatije. Po njemu ne postoje dva ista čoveka, pa samim tim ne mogu postojati ni dve iste bolesti. Zbog toga homeopatija nikada ne leči bolest nego čoveka kao jedinstvo duše, uma, osećanja i tela.
Pošto je svaki odgovor tela na određeni nadražaj individualan onda bi i terapija nastalih patoloških stanja trebala biti individualna. Konvencionalna medicina neguje shematski pristup u terapiji poremećaja organizma. Homeopatski tretman neguje individualni pristup u terapiji patoloških stanja poštujući  celovitost svakog pacijenta.

 

Homeopatija za svakoga

Pregled knjige
Naručite knjigu

 

 

Mediji

Gostovanje dr Ljiljane Bajić Bibić u emisiji Azbuka zdravlja.

 

Sve o homeopatiji, Srpska naučna televizija.

Pretraži...

©2011-2019 homeomed.rs. Sva prava zadržana.